Moravská galerie v Brně

5. ročník cyklu exkluzivních večerů komorní hudby,
literatury a výtvarného umění.



!UPOZORNĚNÍ O ZMĚNĚ MÍSTA KONÁNÍ KONCERTU!

Koncert 30. 1. 2019 se koná v Uměleckoprůmyslovém muzeu!

Slovo úvodem


     Milí přátelé krásných umění,
je pro nás velkou radostí, že pro vás můžeme připravit ve spolupráci s Moravskou galerií již pátý ročník unikátního cyklu VOX IMAGINIS, věnovaného komorní hudbě, literatuře a výtvarnému umění. Letošní ročník obsahuje široké spektrum komorní hudby počínajíc tvorbou barokních mistrů až po tvorbu soudobou (v premiéře zazní smyčcový kvartet brněnského skladatele Milana Slimáčka).
    Věřím, že jednotlivé večery vám přinesou jak nevšední umělecké zážitky, tak v dnešní době tolik potřebné chvíle zastavení a stanou se obohacením vašeho života.

Těšíme se na setkání!

Štěpán Graffe
dramaturg cyklu VOX IMAGINIS

























Copyright ©2013-2019 Umělecké sdružení ARS COLLEGIUM BRNO-spolek pro komorní hudbu.
Optimalizováno pro prohlížeč Microsoft Edge. Aktualizace: leden 2019; Webmaster






Reklama

Aktuálně:



30. leden 2019

„Z mého domova“

Zámečník, Suk,
Martinů, Feld
Seifert
J. Somr /recitace/
DUO LYRICO





-----------

Umělecko- průmyslové muzeum



Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně bylo založeno po vzoru vídeňského Muzea pro umění a průmysl 2. prosince 1873. V roce 1882 byla započata výstavba samostatné budovy podle plánů ředitele muzea Johana G. Schöna. Neorenesanční budova na brněnské okružní třídě, inspirovaná vídeňskými stavbami Gottfrieda Sempera, byla pojata velkoryse jako reprezentativní stánek pro uložení sbírek, výstavní účely i přednáškovou činnost.

V současné době jednou z budov Moravské galerie v Brně.