Cyklus exkluzivních večerů komorní hudby,
slova a výtvarného umění,
v rámci festivalu Musica Cameralis.


                                                                                          


Cyklus se koná pod záštitou
primátora města Brna Ing. Petra Vokřála.

Moravská galerie v Brně

říjen 2016 - duben 2017

Slovo úvodem


Milí přátelé krásných umění,
je pro mě velkou radostí, že pro Vás můžeme připravit ve spolupráci s Moravskou galerií již třetí ročník unikátního cyklu věnovaného komorní hudbě, literatuře a výtvarnému umění. V letošním ročníku jsme se zaměřili převážně na díla, která vznikla v 18. a 19. století. Věřím, že jednotlivé večery Vám přinesou umělecké zážitky a také v dnešní době tolik potřebné chvíle zastavení a stanou se tak obohacením Vašeho života.

Těším se na setkání s Vámi!Štěpán Graffe
dramaturg cyklu VOX IMAGINIS

Copyright ©2013-2016 Umělecké sdružení ARS COLLEGIUM BRNO-spolek pro komorní hudbu.
Aktualizace: říjen 2016; Webmaster


Reklama

Aktuálně:29. března 2017

„Beethoven a jeho doba“

Smyčcové kvartety
Korespondence a vlastní texty


Graffovo kvarteto
Josef Somr
-recitace


-----------

Umělecko- průmyslové muzeumUměleckoprůmyslové muzeum v Brně bylo založeno po vzoru vídeňského Muzea pro umění a průmysl 2. prosince 1873. V roce 1882 byla započata výstavba samostatné budovy podle plánů ředitele muzea Johana G. Schöna. Neorenesanční budova na brněnské okružní třídě, inspirovaná vídeňskými stavbami Gottfrieda Sempera, byla pojata velkoryse jako reprezentativní stánek pro uložení sbírek, výstavní účely i přednáškovou činnost.

V současné době jednou z budov Moravské galerie v Brně.
Podrobné informace:ZDE