Moravská galerie v Brně

5. ročník cyklu exkluzivních večerů komorní hudby,
literatury a výtvarného umění.

Program VOX IMAGINIS 2018/2019:


14. listopadu 2018 / 19.00 hodin
Uměleckoprůmyslové muzeum
/Husova 14, Brno/

"Smrt a dívka"
Koncert je věnován 190. výročí úmrtí Franze Schuberta
(19. listopad 1828, Víděň)

R. Schumann-Písně op. 109 (výběr)
O. Respighi-Poem pro zpěv a smyčcové kvarteto "Il tramonto"
F. Schubert-Smyčcový kvartet d moll "Smrt a dívka"
M. Claudius, P. B. Schelley-výběr z poezie

Účinkují:

LUBOMÍRA SONKOVÁ recitace

MICHIYO KEIKO zpěv (Japonsko)

GRAFFOVO KVARTETO
rezidenční soubor cyklu VOX IMAGINIS.

Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík / housle
Lukáš Cybulski / viola, Michal Hreňo / violoncello

----------------------------------------------

15. prosince 2018 / 19.00 hodin
Uměleckoprůmyslové muzeum
/Husova 14, Brno/

"Advent-příchod"

H. Purcell-Chaconne g moll
A. Vivaldi-Concerto grosso d moll
J. Haydn-Houslový koncert G dur
A. Corelli-Concerto grosso g moll "Vánoční"
V. Renč-Popelka nazaretská (výběr)

Účinkují:

MARIE DURNOVÁ recitace
ŠTĚPÁN GRAFFE housle, umělecký vedoucí

Komorní orchestr ARS COLLEGIUM


----------------------------------------------

30. ledna 2019 / 19.00 hodin
Uměleckoprůmyslové muzeum
/Husova 14, Brno/

"Z mého domova"

B. Martinů-Etudes faciles pro dvoje housle (2. řada)
J. Suk-Melodie pro dvoje housle
E. Zámečník-Duo pro housle
J. Feld-Sonatina pro dvoje housle
J. Seifert-výběr z poezie

Účinkují:

JOSEF SOMR recitace

DUO LYRIKO
Magdalena a Štěpán Graffe / housle

----------------------------------------------

20. března 2019 / 19.00 hodin
Místodržitelský palác
/Moravské nám. 1a, Brno/

"Wolfgang Amadeus..."

W. A. Mozart-Smyčcový kvartet F dur "Lovecký"
W. A. Mozart-Klarinetový kvintet A dur
Mozart ve vzpomínkách a korespondenci

Účinkují:

MICHAL BUMBÁLEK recitace

IRVIN VENYŠ klarinet

GRAFFOVO KVARTETO
rezidenční soubor cyklu VOX IMAGINIS.

Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík / housle
Lukáš Cybulski / viola, Michal Hreňo / violoncello

----------------------------------------------

15. května 2019 / 19.00 hodin
Místodržitelský palác
/Moravské nám. 1a, Brno/

"Tajemný hlas"

M. Slimáček-Smyčcový kvartet č. 7 (premiéra)
F. Schubert-Smyčcový kvintet se dvěma violoncelli C dur
F. Schubert ve vzpomínkách a korespondenci

Účinkují:

FRANTIŠEK DERFLER recitace

JIŘÍ BÁRTA violoncello

GRAFFOVO KVARTETO
rezidenční soubor cyklu VOX IMAGINIS.

Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík / housle
Lukáš Cybulski / viola, Michal Hreňo / violoncello

Změna programu vyhrazena.Copyright ©2013-2019 Umělecké sdružení ARS COLLEGIUM BRNO-spolek pro komorní hudbu.
Optimalizováno pro prohlížeč Microsoft Edge. Aktualizace: leden 2019; WebmasterMístodržitelský palácPůvodně zde byl augustiniánský klášter, který založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich, barokní podobu mu dal v 30. letech 18. století (1732–1741) brněnský architekt Mořic Grimm. Jen o několik desítek let později, výnosem z 15. března 1783, však císař Josef II. nařídil, aby augustiniáni stávající klášter opustili a využil jej pak pro umístění moravských úřadů: budovy konventu a prelatury se staly sídlem zemské správy (místodržitelství).

Umělecko- průmyslové muzeumUměleckoprůmyslové muzeum v Brně bylo založeno po vzoru vídeňského Muzea pro umění a průmysl 2. prosince 1873. V roce 1882 byla započata výstavba samostatné budovy podle plánů ředitele muzea Johana G. Schöna. Neorenesanční budova na brněnské okružní třídě, inspirovaná vídeňskými stavbami Gottfrieda Sempera, byla pojata velkoryse jako reprezentativní stánek pro uložení sbírek, výstavní účely i přednáškovou činnost. V současné době jednou z budov Moravské galerie v Brně.